Sari la conținut

Model Cerere pentru Inscrierea la Gradinita (2024)

În drumul nostru cotidian, întâmpinăm uneori necesitatea de a înainta cereri formale pentru diverse situații. În acest context, înscrierea copilului la grădiniță devine un moment important pentru fiecare părinte.

Cu acest gând, vă propunem să explorăm procesul de întocmire și prezentare a unei cereri de înscriere la grădiniță, pentru a asigura un start lin și bine pregătit în cadrul mediului preșcolar. În continuare, vă prezentăm un model sugestiv de cerere, împreună cu informații relevante privind documentele necesare pentru înscriere.

Model Cerere pentru Inscrierea la Gradinita

Ce trebuie sa contina dosarul pentru inscrierea la gradinita?

Pentru a înregistra cererea de înscriere a copilului într-o instituție de învățământ cu personalitate juridică ce oferă programe preșcolare și/sau antepreșcolare, precum și pentru accesul la serviciile de educație timpurie complementară, sunt necesare următoarele documente:

  • Copie a certificatului de naștere al copilului;
  • Copii ale actelor de identitate ale ambilor părinți și, în cazurile relevante, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;
  • Adeverință de angajat pentru fiecare părinte, atunci când se aplică pentru programul prelungit sau în cazul înscrierii în învățământul antepreșcolar;
  • Orice alte documente justificative necesare pentru îndeplinirea criteriilor generale sau specifice de înscriere;
  • Adeverință de la medicul de familie care să confirme starea de sănătate bună a copilului;
  • Aviz epidemiologic sau dovadă de vaccinare, în conformitate cu reglementările elaborate de Ministerul Sănătății, necesar pentru integrarea copilului în colectivitate. Acesta trebuie eliberat de medicul de familie al copilului cu cel mult 5 zile înainte de începerea participării la activități în cadrul unității.

Exemplu Cerere Inscriere la Gradinita

DOAMNEI/DOMNULUI DIRECTOR

Subsemnatul/Subsemnata ......................................................, domiciliat/domiciliată în ..........................................., Str. ......................................................... nr ....................,
bl ..................................., sc ..................................., et ..................................., ap ..................................., sector ...................................,
părintele copilului ..............................................................,
născut/născută la data de ............................................,
am onoarea de a vă adresa cererea de înscriere a fiului/fiicei mele la Grădinița  .............................., în grupa ................................

Mă adresez cu încredere instituției dumneavoastră pentru a beneficia de educație și îngrijire de calitate pentru copilul meu în mediul grădiniței. Înțeleg importanța primei etape a educației și sunt hotărât/hotărâtă să ofer micuțului/ei o fundație solidă pentru dezvoltarea sa ulterioară.

Îmi exprim recunoștința anticipată pentru acceptarea cererii mele și mă angajez să respect toate regulile și cerințele stabilite de către grădiniță. Sunt pregătit/pregătită să ofer orice informații suplimentare solicitate și să îndeplinesc toate formalitățile necesare.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru eforturile depuse în asigurarea unui mediu de învățare sigur și stimulativ pentru copiii noștri.

Cu stimă,

Data .........................................
Semnătura ......................................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *