Sari la conținut

Model Cerere pentru Adeverinta de Pensie (2024)

În drumul către pensionare, obținerea adeverinței de vechime în muncă este un pas esențial. Acest ghid furnizează un model detaliat de cerere pentru solicitarea adeverinței și oferă instrucțiuni esențiale pentru completarea dosarului de pensionare.

De la informații personale și detalii privind cariera profesională la aspecte-cheie de luat în considerare, acest articol vizează să ofere claritate și ghidare practică pentru toți cei care se pregătesc să intre în etapa următoare a vieții lor – perioada de pensionare.

Exemplu Cerere Adeverinta de Pensie

[Numele și prenumele solicitantului]
[Adresa completă]
[Data]
[Număr de telefon]

[Adresa instituției/organizației care emite adeverința]
[Data]

Subsemnatul/a, [Numele și prenumele solicitantului], domiciliat(ă) în [Adresa completă], solicit eliberarea unei adeverințe de vechime în muncă în vederea obținerii dreptului la pensie.

În acest sens, vă prezint datele mele personale și profesionale pentru întocmirea adeverinței:

Date personale ale solicitantului:

CNP: [Cod Numeric Personal]
Data nașterii: [Data nașterii]
Date privind parcursul profesional:

Locul de muncă actual: [Denumirea actuală a locului de muncă]
Funcția actuală: [Funcția ocupată în prezent]
Perioada de angajare: [Data începutului contractului de muncă]
Istoricul locurilor de muncă anterioare:

[Denumirea locului de muncă anterior] - [Perioada de angajare]
[Denumirea locului 2 de muncă anterior] - [Perioada de angajare]
...
Alte informații relevante:

[Motive sau informații suplimentare relevante pentru vechimea în muncă]
Prin prezenta, declar că informațiile furnizate sunt conforme cu realitatea și sunt disponibil(ă) să furnizez documentele justificative solicitate în acest sens.

Vă rog să eliberați adeverința de vechime în muncă într-un mod prompt, în vederea completării dosarului de pensionare.

Cu respect,

[Semnătura solicitantului]
[Numele tipărit al solicitantului]

Cum completez corect o cerere pentru adeverința de vechime în muncă?

În modelul de cerere, completați datele personale, istoricul profesional și furnizați informații precise pentru a facilita procesarea solicitării.

Ce informații trebuie să includ în secțiunea privind istoricul profesional al cererii?

Detaliați fiecare loc de muncă anterioară, inclusiv numele angajatorului, funcția ocupată și perioada exactă a angajării.

Sunt necesare documente suplimentare pentru a însoți cererea?

Da, puteți atașa documente precum contracte de muncă, decizii de angajare sau adeverințe de salariu pentru a susține informațiile furnizate în cerere.

Care este procedura de depunere a cererii și cât timp durează procesarea?

Puteți depune cererea la secretariatul instituției respective. Procesarea poate dura o perioadă variabilă, dar veți fi informat(ă) cu privire la timpul estimat.

Ce trebuie să fac în cazul în care am avut perioade de angajare în străinătate?

Includeți în cerere toate detaliile relevante privind angajările în străinătate și atașați eventuale documente de confirmare.

Care sunt informațiile esențiale pe care trebuie să le furnizez pentru a completa dosarul de pensionare?

Asigurați-vă că în cerere sunt incluse corect toate datele personale și profesionale, iar documentele anexate sunt conforme cu cerințele instituției de pensionare.

Cum pot obține informații suplimentare sau clarificări despre procesul de obținere a adeverinței?

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul instituției sau departamentul de resurse umane. Aceștia vă vor oferi asistență și clarificări necesare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *