Sari la conținut

Model Reziliere Contract de Inchiriere Locuinta (2024)

În viața locativă, pot apărea momente în care părțile implicate într-un contract de închiriere a unei proprietăți doresc să încheie acordul existent. Aceasta poate avea loc din diverse motive, de la schimbări în situația financiară la nevoia de a muta în altă locație sau la divergențe între proprietar și chiriaș.

În astfel de situații, înțelegerea și respectarea procedurilor corecte de reziliere a contractului de închiriere sunt esențiale pentru toate părțile implicate.

Acest ghid complet vă va oferi o privire detaliată asupra procesului de încetare a unui contract de închiriere. Vom explora pașii esențiali, informațiile necesare și drepturile părților implicate în acest proces. Indiferent dacă sunteți proprietar sau chiriaș, înțelegerea procedurii de reziliere vă va ajuta să faceți acest pas într-un mod legal și respectuos, protejându-vă interesele.

În continuare, vom discuta despre pașii pe care trebuie să-i urmați și documentele necesare pentru a încheia un contract de închiriere într-o manieră corectă și corespunzătoare.

Model Reziliere Contract de Inchiriere Locuinta

Exemplu Conventie Incetare a Contractului de Inchiriere

CONVENȚIE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1 PROPRIETAR:
Numele: [Numele Complet al Proprietarului]
Domiciliul: [Adresa Proprietarului]
BI/CI seria: [Seria BI/CI] Nr. [Numărul BI/CI]

1.2 CHIRIAȘ:
Numele: [Numele Complet al Chiriașului]
Domiciliul: [Adresa Chiriașului]
BI/CI seria: [Seria BI/CI] Nr. [Numărul BI/CI]

2. OBIECTUL CONVENŢIEI

PROPRIETARUL și CHIRIAȘUL convin încetarea contractului de închiriere încheiat în data de [Data încheierii contractului], înregistrat la Administrația fiscală cu nr. [Număr înregistrare fiscală], având ca obiect închirierea imobilului situat în [Adresa Imobilului], pentru a fi folosit cu destinația de [Destinația inițială a imobilului].

3. DATA DE LA CARE INTERVINE INCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

Încetarea contractului de închiriere intervine la data de [Data de încetare].

4. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI

Chiriașul se obligă să părăsească imobilul până la data de [Data părăsirii imobilului].

Prezenta convenție a fost semnată astăzi, [Data semnării], la [Orașul semnării], în 3 (trei) exemplare.

   PROPRIETAR                          CHIRIAȘ

[Numele Proprietarului]                   [Numele Chiriașului]

Care sunt motivele comune pentru care părțile decid să rezilieze un contract de închiriere?

Încetarea unui contract de închiriere poate avea diverse motive, inclusiv schimbări în situația financiară, necesitatea de a muta în altă locație sau divergențe între părțile implicate.

Ce pași trebuie urmați pentru a rezilia un contract de închiriere în mod legal?

Procedura de reziliere a unui contract de închiriere implică de obicei notificarea părții opuse în avans, respectarea termenilor din contract și predarea imobilului într-o stare corespunzătoare.

Ce trebuie să conțină o notificare de reziliere a contractului de închiriere?

O notificare de reziliere ar trebui să includă informații precum data dorită pentru încetarea contractului și motivele pentru reziliere, în conformitate cu termenii contractului.

Ce se întâmplă dacă părțile nu sunt de acord cu termenii de reziliere?

Dacă părțile nu ajung la un acord cu privire la termenii de reziliere, se poate apela la un mediator sau la asistență juridică pentru a soluționa disputa.

Ce trebuie să fac dacă chiriașul nu părăsește imobilul după data de reziliere stabilită?

În astfel de situații, proprietarul poate solicita evacuarea prin intermediul instanței sau poate căuta soluții legale pentru a obține posesia imobilului.

Pot părțile să negocieze termenii rezilierii dacă se schimbă circumstanțele?

Da, părțile pot negocia termenii rezilierii contractului dacă ambele părți sunt de acord. Este important să actualizați acordul în scris pentru a reflecta noile termeni.

Ce documente sau acte trebuie completate în procesul de reziliere a contractului de închiriere?

Procesul de reziliere poate implica completarea unei notificări scrise, a unui act adițional la contract sau a altor documente legale relevante, în funcție de circumstanțe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *